Bình lưu điện cửa cuốn

4

Công dụng: Vận hành cửa khi cúp điện

Tính năng: Tự sạc tự xả

Giá: 3.500.000đ

Bảo hành: 12 tháng