NB503

1,345,000

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA: 25 m2(H 5m x W4.5m)
T/LƯỢNG: 9.4 kg
ĐVT: m2

Danh mục: