NB604ST

2,115,000

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA: 22.5 m2(H 5m x W4.5m)
T/LƯỢNG: 14 kg
ĐVT: m2

Danh mục: